Sunday the 14th - - Joomla 3.9 Templates
Интернет-магазин nachodki.ru

  Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (ATV)  ir uzsākusi darbu Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “Scaling Up Applied Creativity Labs for Europe” (SCALE) Nr.2020-1-UK01-KA201-078973. Projekta koordinators ir Anglijas organizācija “Aspire-igen Group Ltd”, kura vadīs šī projekta izstrādi un realizāciju no 01.11.2020. līdz 30.04.2023.  Projekta partneri ir mācību un karjeras centrs “We Are IVE Ltd” (Anglija), ekspertu apvienība “The Square Dot Team” (Beļģija), mācību centrs “Gestión Estratégica e Innovación SL”(Spānija), organizācija “Institute Perspectives” (Bulgārija), valsts pārvaldes iestāde ”Municipio De Lousada” (Portugāle) un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola. Šajā projektā, kas saistīts ar vides jautājumu izpratnes veicināšanu caur radošumu, Dricānu vidusskola kā vieni no sadarbības partneriem arī ir pievienojušies šai darba grupai.

  Šī projekta galvenais uzdevums ir aktualizēt un pievērst uzmanību vietējām un reģionālajām vides un klimata pārmaiņu problēmām, izmantojot novatorisku metodiku, kas pazīstama kā “Applied Creativity Labs” (ACL) jeb radošās laboratorijas. Šī ir unikāla mācīšanas un mācīšanās metodika, kas balstās uz kritisko domāšanu un uz risinājumiem vērstu mācīšanos.  Radošās laboratorijas ir izstrādātas, lai rosinātu jauniešus domāt radoši un attīstītu kritiskās domāšanas prasmes, kuras, pielietojot reālās pasaules izaicinājumos, palīdzētu viņiem izstrādāt novatoriskus risinājumus Eiropas mēroga jautājumos.

  Projekta laikā tiks izstrādāti 4 intelektuālie rezultāti:

  IO1: Radošo kompetenču struktūra

  IO2: ACL labās prakses ieviešanas rokasgrāmatas izstrāde

  IO3: ACL platformas izstrāde

  IO4: ACL aprobēšana, tās rezultātu novērtējums un aprobēšanas ieteikumu izstrāde

 

Info apkopoja Sandra Saulīte

EKO4  Laiks skrien ātri un arī Dricānu vidusskola kā ekoskola darbojas jau 10 gadus. Pa šiem gadiem ir paveikts diezgan daudz – iestādīta rožu dobe, kas laikam arī deva to degsmi vēl vairāk sakārtot apkārtējo vidi, uzstādīta zaļā klase – lapene, organizētas vides nometnes, darbojāmies dažādos vide projektos, rakstījām vides projektus un apguvām ieplānotos līdzekļus. Es uzskatu, ka šie 10 gadi ir bijuši pietiekami zaļi.

  28.maijā par godu šim svarīgajam notikumam notika viktorīna “Ekoskolai dzimšanas diena!” kahoot.it sistēmā. 46 jautājumi bija veidoti bioloģiskās daudzveidības (šī gada tēma) kontekstā un uz to mudinājām piedalīties ar visu ģimeni. Pavisam bija 49 komandas, kas mūs ļoti priecē. 1.vietu izcīnīja Mairis Bokta (11.klase), 2.vietu - Diāna Dimzule (8.klase), 3.vietu Emīls Lamba (3.klase).

  Paldies par kopā būšanu 10 gadu garumā! Paldies par atbalstu gan aktivitātēs, gan idejās! Paldies par zaļās vides uzturēšanu!

Ekoskolas koordinatore S.Saulīte

 

EKO1

EKO2

EKO3

 

  Pasaules Sniega diena ir ikgadējs sniega festivāls mūsu bērniem. Šogad "Sniega prieka festivāls" notika martā, katram savā pagalmā, bet vienota mērķa vadīti pulcējās mazi  un lieli Dricānu vidusskolas bērni. Sniega dienā patiešām varēja baudīt sniegu, celšanas prasmes, lūgt vecāku palīdzību un celt daudzveidīgas sniega skulptūras. Mērķis tika sasniegts, par to liecināja iesūtītie foto, bērnu pozitīvās emocijas un vēlme piedalīties šāda veida aktivitātēs. Paldies klašu audzinātājiem, audzēkņiem, viņu vecākiem par atbalstu. Skolas žūrija izvērtēja interesantākās (bioloģiski daudzveidīgākās) skulptūras un pārsteiguma balvas saņēma Laine Bondare (3.klase), Emīls Lamba (3.klase), Dāvis Ziemelis (4.klase) un Emīls Sedols (7.klase).

  Lai radošs pavasaris!

 

Ekokoordinatore Sandra Saulīte

foto no bērnu personīgā arhīva

  eko9. februārī Vides izglītības fonds aicina Latvijas izglītības iestādes, uzņēmumus, pašvaldības, ģimenes - ikvienu - piedalīties ikgadējā akcijā “Silto džemperu diena”. Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā tradicionāli telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra un visi tiek aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

  Silto džemperu dienas 2005. gadā aizsāka Ekoskolas Beļģijā, aicinot sabiedrību palīdzēt virzīties uz mērķi - samazināt klimata pārmaiņas. Palīdzība var izpausties itin vienkāršās ikdienas darbībās, piemēram, samazinot apkures jaudu un uzvelkot siltāku džemperi, biežāk pārvietojoties ar kājām, braucot ar velosipēdu, ēdot vairāk sezonai atbilstošu augu valsts pārtiku un neradot pārtikas atkritumus, izslēdzot elektroierīces, kad tās nelietojam, u.c. paradumos. Kampaņas laikā izdevās ne tikai uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, bet arī veicināt skolēnu un plašākas sabiedrības informētību par problēmām un nepieciešamajām rīcībām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām.

  MP2 1Jau kā tradīcija, ka Dricānu vidusskolas skolēni piedalās Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens 2020”. Šogad savas pētnieciskās spējas izmēģināja 7.klases skolēni. Konkursa moto bija „Atceries, izzini un pilnveidojies, veicinot Latvijas attīstību un izaugsmi”.
  Lai piedalītos konkursā, bija jāveic literatūras un citu informācijas avotu izpēte par kultūrvēsturisko notikumu mijiedarbību ar meža nozari, jādodas izpētes pārgājienā vai ekskursijā. Pēc tam jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot to ar literatūras un citu informācijas avotu izpētē iegūto informāciju, kā arī ar vizuālo informāciju – zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c. Bija jāsagatavo arī 10–20s garš konkursa dalībnieku vizītkarte un 3–5 minūšu garš video pieteikums par projekta norises gaitu, tajā iekļaujot arī fragmentu no pārgājiena vai ekskursijas.