Sunday the 14th - - Joomla 3.9 Templates
Интернет-магазин nachodki.ru

WhatsApp Image 2023 10 18 at 13.49.31 2  Dricānu vidusskola ir viena no 60 Latvijas skolām, kas ir iesaistījusies starptautiskajā bulinga izplatības mazināšanas un novēršanas programmā KiVa. Šī programma ir izstrādāta Turku universitātē (Somija) un šobrīd veiksmīgi tiek īstenota vairāk kā 20 valstīs.
Bulings ir tīšs visu veidu pāridarījums, un to lielākā vai mazākā mērā var novērot gandrīz katrā izglītības iestādē. Lai bērni un jaunieši ar prieku apmeklētu skolu, ir jārada draudzīga, cieņpilna un atbalstoša vide, kurā nepieļauj kāda izsmiešanu, atstumšanu, aprunāšanu. KiVa galvenais vēstījums – ikviens ir atbildīgs par mūsu kopīgo labklājību, ikviens var to ietekmēt.
  16.oktobrī Dricānu vidusskolā notika KiVa programmas atklāšanas pasākums, kurā KiVa koordinatore Ilona Vilcāne skolēnus iepazīstināja ar šīs programmas mērķiem, skolas KiVa komanda – Aija Kupiča, Vivita Ruško-Elste, Gunta Kazuševa – izstāstīja par programmas saturu, vadīja aktivitātes, kurās iesaistīja visus skolēnus. Pasākuma laikā 3.klase kopā ar audzinātāju Ingunu Vuli izspēlēja situācijas un mācīja pareizu rīcību tajās. Noslēgumā notika skolēnu simboliska parakstīšanās par 365 dienām bez pāridarījumiem – katrs pielīmēja savas plaukstas apveidu uz kopējā stenda “Mēs pret bulingu!”.
Reizē ar KiVa programmas pasākumu notika bijušās Dricānu vidusskolas skolnieces, tagad Rīgas Stila un modes tehnikuma 4.kursa audzēknes Darjas Selinas fotogrāfiju izstādes “Pārdzīvojumi” atklāšana. Fotogrāfiju tematika ir saistāma ar vardarbību, fizisku un emocionālu aizskaršanu, vientulību, depresiju. Darjas Selinas darbu apskate vēl vairāk paspilgtināja skolēnu pārliecību par bulinga negatīvajām sekām.
  Protams, bulings nepazudīs vienā dienā, priekšā apzināts un sistemātisks darbs visa gada garumā gan nodarbībās, gan ārpus tām. Nodarbībās skolēni uzzinās daudz jauna un mācīsies, kas ir bulings, kā to atpazīt, kā vienam otru atbalstīt. KiVa komanda ir apguvusi zināšanas un prasmes, kā risināt bulinga situācijas. Cerams, ka skolotāju, vecāku un skolēnu sadarbība veidos skolu par tādu vietu, kurā valda cieņa, sapratne un savstarpēja labestība.

Dricānu vidusskolas KiVa komanda

  Valsts kanceleja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti un nevalstiskām organizācijām no 2023./2024.mācību gada uzsāk KiVa programmas ieviešanu 60 Latvijas skolās.
  KiVa ir starptautiska pierādījumos balstīta programma bulinga izplatības mazināšanai un novēršanai skolās, piedāvājot strukturēti organizētu darbu ar bērniem 6–16 gadu vecumā. Programma izstrādāta 2006. gadā un šobrīd veiksmīgi tiek īstenota vairāk nekā 20 valstīs, tostarp Igaunijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Vācijā, Spānijā, Itālijā, Jaunzēlandē, Čehijā u.c. To izstrādājusi Turku universitāte (Somijā) un tā ietver trīs daļas:
• universālās profilakses aktivitātes īstenošanai skolu vidē, tostarp nodarbības, video un tiešsaistes spēles skolēniem, rokasgrāmatas, metodiskos materiālus un praktiskos uzdevumus pedagogiem, vadlīnijas un informatīvus materiālus vecākiem;
• agrīnu intervenci ar rīcības algoritmu situācijām, kad bulings skolā jau noticis, paredzot strādāt vienlaikus gan ar pāridarītāju, gan ar cietušo bērnu, gan citiem iesaistītajiem;
• monitoringa rīku, lai sekotu līdzi izmaiņām skolā saistībā ar bulinga izplatību.
  Kā liecina pētījumu rezultāti, skolās, kuras ievieš KiVa programmunozīmīgi samazinās bulinga un vardarbības gadījumu skaits, kā arī vardarbību atbalstoša rīcība, pieaug savstarpējā empātija, uzlabojas motivācija mācību sniegumam un attieksme pret skolu kā vidi, kā arī pieaug pedagogu spēja atrisināt skolēnu konfliktus.

Programmas koordinatore skolā d.v. Ilona Vilcāne

KiVa 1KiVa 2KiVa 3KiVa 4KiVa 5KiVa 6KiVa 7KiVa 8KiVa 9KiVa 10KiVa 11KiVa 13KiVa 14KiVa 15