Monday the 15th - - Joomla 3.9 Templates
Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

xx

Dricānu vidusskolā
TEHNISKĀS JAUNRADES diena
kopā ar interešu izglītības centru “MAZĀ BRĪNUMZEME”

  Ceturtdien, 23.februārī, ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā tika organizēta tehniskās jaunrades diena kopā ar interešu izglītības centra “Mazā Brīnumzemes” darbiniekiem.
Sadarbībā ar interešu izglītības centra “Mazā Brīnumzeme” komandu - Kristīnu Sprūdžu un Edmundu Sprūdžu - skolā tika organizēta tehniskās jaunrades diena Dricānu vidusskolas un struktūrvienības Jaunstrūžānu sākumskola 1.-9.klašu izglītojamajiem. Visas dienas garumā bija iespēja darboties STEM nodarbībās - tehnisko prasmju darbnīcās. 1.-6.klašu skolēni , daloties grupās, darbojās t ehnisko prasmju darbnīcā “Elektronika sākumskolā” .
 Nodarbība sākās ar diskusiju par elektronikas lomu šodien – sākot ar auto industriju un zemkopību un beidzot ar medicīnu. Tehnoloģijas un to loma tuvākajā nākotnē jeb kādēļ no elektronikas nevienam neaizmukt.
Nodarbības teorētiskajā daļā meistare rāda prezentāciju un vadīja sarunu par to, pamatelementi padarījuši modernās tehnoloģijas par iespējamām un cik strauji tās attīstījušās pēdējo dekāžu laikā, kāda nozīme mūsu ikdienā un tranzistoriem. Nodarbības vadītāja iepazīstināja ar elektrisko shēmu darbības pamatiem un izmantot savu ideju realizācijā.
  Tika izrunāti praktiski jautājumi, kas ir lodēšana un kādi instrumenti nepieciešami, lai to darītu, kā arī tika veikta drošības instruktāža.

ilonas projekts

 

 

Sākot ar 2017.gada septembri Dricānu vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001).

Projektu plānots īstenot 4 mācību gadus (2017.-2020).

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

 ilonas projekts

 

1Piektdien, 4.septembrī ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā tika organizēta tehniskā diena “EKSPERIMENTĒ!” kopā ar Zinātkāres centru ZINOO.
  Sadarbībā ar Cēsu Zinātkāres centra “ZINOO” komandu Dricānu vidusskolā tika organizēta tehniskā diena skolas 1.-9.klašu izglītojamajiem. Visas dienas garumā skolēniem bija iespēja darboties tehniski radošajās darbnīcās, aplūkot interaktīvos eksponātus un meklēt atbildes Zinātkāres stacijās un baudīt eksperimentu izrādes šovu.
Mūsdienās, ceļot jaunas ēkas, speciālisti rūpīgi analizē to konstrukcijas, lai tās spētu izturēt dažādus laikapstākļus, ugunsgrēkus un pat dabas katastrofas. Radošajās darbnīcās “Zemestrīce” katrai komandai, izvērtējot dotos materiālus un inženiertehniskos risinājumus, kā arī sadarbojoties ar grupas biedriem, nācās uzbūvēt augstceltnes un, simulējot zemestrīces sākšanos, tika pārbaudīta to izturība.

ESF IKVD logo ansamblis kraas.PumPurs

 

Projekts Nr. 8.3.2.2./16/I/001
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Dricānu vidusskolas izglītojamo mācību vizīte uz augsto tehnoloģiju uzņēmumu “AHHAA” un Ledus laikmeta centru
Igaunija – 17.10.2019. 7.-9.klase

AHA1Pirms pašām rudens brīvdienām, 17.oktobrī Dricānu vidusskolas 7.-9.klašu izglītojamie ESF projekta “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” (projekta nr.8.3.2.2/16/I/001) ietvaros devās MĀCĪBU VIZĪTĒ uz augsto tehnoloģiju Zinātnes centru AHHAA un Ledus laikmeta centru Tartu.

AHHAA centrā, darbojoties daudzveidīgās interaktīvās aktivitātēs, skolēniem bija iespēja iepazīt zinātni un atklāt to ar prieku, aizraujošā un neierastā veidā. AHHAA maina mācīšanās vērtību nostāju, veicina motivāciju mācīties visa mūža garumā un veido zinātnisku, uz zināšanām balstītu domāšanas veidu. Bija iespēja apmeklēt arī izstādi “Skrējiens kosmosā”. AHHAA devīze ir “Domāsim rotaļīgi!” un bija patiess prieks vērot skolēnu aizrautīgo darbošanos!

Dienas turpinājumā izglītojamie devās uz Ledus laikmeta centru, kas ir unikāls tematiskais centrs Baltijā. Tajā tika iepazīti reāla izmēra dzīvnieki un gida pavadībā tika radīts priekšstats par to, kā tūkstošu gadu gaitā ir veidojusies pasaule un Baltijas daba.
Kopumā tika aizvadīta izzinoša, aizraujoša un piedzīvojumiem bagāta diena!

Atbildīgā par projekta ieviešanu skolā Ilona Vilcāne

78208075 2500793476914003 4827206648411979776 oMĀCĪBU VIZĪTE Daugavpils inovāciju centrā
PIEKTDIEN, 29.novembrī Dricānu vidusskolas 1.-4.klašu skolēni ESF projekta "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI" (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros devās MĀCĪBU VIZĪTĒ uz Daugavpils inovāciju centru.