Sunday the 14th - - Joomla 3.9 Templates
Бесплатные шаблоны Joomla

graamatasPamatskolas jaunāko klašu skolēni tiek aicināti lasīt jaunās grāmatas
– par Nevīžu Bērtiju, kuram galva vienmēr ir pilna ar nebēdnīgām idejām un trakiem plāniem;
– par kaķi Muri un suni Vulfu, kuri dzīvo debeszilā mājā kalna galā, turpat pakājē ir dīķis un ciematiņš, kurā mīt vista fon Ko, gotiņa Mūmiņa, zirgs Ījāns un citi draugi;
– par Trusīti Pēterīti, kurš atgriezies ar aizraujošiem piedzīvojumiem pilsētā;
– par Reifu Kačedorianu, kurš darbojas vasaras nometnē, iekuļas nemitīgās nepatikšanās;
– par privātdetektīvu Kviatkovski, kuram jāizdibina košļeņu, Šerloka Holmsa pīpes pazušanas noslēpumi utt.

Skolas bibliotekāre Aina Pelše

  1biLatviešu valodas un literatūras II mācību stundas kādu daļu 12.kl. pavadīja bibliotēkā, lai izpētītu vārdnīcu daudzveidību, noskaidrotu to praktisko pielietojumu. Skolēni iepazinās ar bibliotēkas vārdnīcu klāstu, izpētīja, no kādiem elementiem veidots vārdnīcas šķirklis, kāds ir vārdnīcas apjoms.

   upload 14Septembra nogalē 1.klase ar audzinātāju Silviju Boktu apmeklēja bibliotēku, lai iepazītu grāmatu lasītavu, izvēlētos grāmatiņas lasīšanai, pašķirstītu enciklopēdijas.
  Bērniem ļoti patika lasīt, sēžot uz pufiem. Pufi bibliotēkā ir nokļuvuši, pateicoties Dricānu vidusskolas absolventa Ulda Bikovska izsludinātajam projektam “Pārvērt sapni īstenībā” . 10.klases meitenes Valērija, Alise, Marta uzrakstīja, aizstāvēja projektu “Pufi bibliotēkā” – pufu nepieciešamības pamatojumu, vīziju bibliotēkā. Pagājušā mācību gada noslēgumā ar sponsora piešķirto finansējumu pufi tika iegādāti.
Paldies Ulda Bikovska ģimenei par labo sirdi, dāsno sponsorējumu!

Bibliotekāre Aina Pelše

b1  1.klasē ir izveidots "Grāmatu stūrītis", kur var atrast , šķirstīt, izlasīt jaunākās bērnu grāmatas. Karjeras nedēļas ietvaros 1.klase ar audzinātāju Ingunu Vuli nolemj iepazīt bibliotekāra profesiju, jo ir interese par grāmatām.
  Skolēni iepazīstas ar grāmatu komplektēšanas procesa noslēgumu – pasītes nostiprināšanu grāmatā, uzzina, ka agrāk grāmatas reģistrēja inventāra grāmatās – biezos žurnālos, kur tika piešķirts katrai grāmatai numurs un ierakstīta cita informācija. Tagad grāmatas tiek reģistrētas informācijas sistēmā ALISE, kur sistēma pati nosaka numuru , svītru kodu,
veido inventāra uzskaiti.
  Skolēni iepazīstas ar grāmatu klasifikatoru, atrod ar bibliotekāra palīdzību vecāko grāmatu, uzzina, ka bibliotekāra darbā svarīga precizitāte, pacietība, plānošanas prasmes, komunikācijas, sadarbības prasmes ar lasītājiem, skolotājiem, grāmatu veikalu vadītājiem, grāmatvežiem.
  Bibliotekārs, sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem, plāno grāmatu, mācību līdzekļu iegādi, atbilstoši jaunajām programmām, kompetenču pieejai, pasūta grāmatas, atved, reģistrē integrētā informācijas sistēmā ALISE, bibliogrāfiski apstrādā, veic ierakstus fonda uzskaites grāmatās, sastāda aktus jaunieguvumiem, norakstītajiem izdevumiem, veic fonda rekataloģizāciju, aizpilda statistikas pārskatus utt.

Bibliotekāre Aina Pelše

1  Lai iepazītos ar skolas bibliotēku, ciemos atnāk 1.klase. Bērniem acis zib, jo te daudz krāsainu grāmatu, enciklopēdijas. Ar bijību tiek aptaustīta vecākā bibliotēkas grāmata – Andreja Upīša “Kopoto rakstu “ 7.sējums, izdots 1949.gadā.
  Liels ir skolēnu izbrīns, ka biezākajai grāmatai Normans Deiviss “Eiropas vēsture” ir 1380 lappuses, svars – 2kg 252 g un lielākā grāmata “Viena diena Latvijā” ir ļoti smaga, sver 4 kg 456 g. Skolēni izvēlas sev tīkamo grāmatiņu, nu tik būs jālasa!

Bibliotekāre Aina Pelše

 243576

aina5.klases skolēni literatūras stundā iepazīstas ar vārdnīcām skolas bibliotēkā. Skolēni noskaidro, kā var sistematizēt vārdnīcas, kādu veidu vārdnīcas ir skolas bibliotēkā. Skolēni uzzina, kas ir šķirklis, kādu informāciju šķirklī var atrast, veido jautājumus uzdošanai klasesbiedriem par vārdnīcām.

Bibliotekāre A.Pelše