Sunday the 14th - - Joomla 3.9 Templates
Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

 

2022./ 2023.mācību gadā Valsts izglītības satura centrs piedāvā iespēju kārtot diagnosticējošos darbus:
 
3.klase
- Latviešu valodā 20.-24.februāris;
- Matemātikā 6.-10.marts.
 

 DD latv val 3DD latv val 3.kl. 1DD latv val 3.kl. 2DD latv val 3.kl. 3DD latv val 3.kl. 4DD latv val 3.kl. 5

DD matemātika 3DD matemātika 3.kl. 2DD matemātika 3.kl. 3

 

 
6.klase
- Dabaszinībās 20.-24.februāris;
- Latviešu valodā 27.februāris - 3.marts
- Matemātikā 6.-10.marts.

 DD dabaszinības 6DD latv val 6.kl. 1DD dabaszinības 6.kl 2DD latv val 6DD latv val 6.kl. 1DD latv val 6.kl. 2DD latv val 6.kl. 3DD latv val 6.kl. 4DD latv val 6.kl. 5DD matemātika 6DD matemātika 6.kl. 1DD matemātika 6.kl. 2

  Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām.