Saturday the 15th - - Joomla 3.9 Templates
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/WhatsApp_Image_2024-05-21_at_13.54.15.jpeg'
There was a problem loading image 'images/WhatsApp_Image_2024-05-21_at_13.54.15.jpeg'

  WhatsApp Image 2024 05 21 at 13.54.15Laika posmā no 3.aprīļa līdz 8.maijam Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē tika organizēts konkurss “Mēs esam Latvija, Latvija esam mēs!” veltīts LR Neatkarības atjaunošanas dienai. Latgales reģiona izglītības iestāžu 1.-12.klašu skolēni tika aicināti piedalīties konkursā , sacerot dzejoli par drošības tēmu vai profesijām, kuras nodrošina Latvijas valsts un tās iedzīvotāju drošību, noformējot to patriotiskā stilā, izmantojot mūsu valsti raksturojošo simboliku, rakstus u.tml.
Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu tiesisko un patriotisko audzināšanu, pilnveidot izpratni par tiesībām, pienākumiem un atbildību, motivēt skolēnus tuvāk iepazīt      Latvijas valsts svētkus, svētku svinēšanas tradīcijas un Latvijas valsts simboliku, rast piederības sajūtu savai valstij.
  1.-5.klašu grupā Dricānu vidusskolas 3.a klases skolniece Darja Ribakova ieguva 2.vietu.

  18.05.2024 Dricānu vidusskolas 11.kl., 12.kl. startē starp 160 stiprākajām, attapīgākajām, radošākajām un rezultatīvākajām vidusskolas komandām no visas Latvijas Čē Čē Čempionāts 2024 lielajā Finālā Bauskā, jo aktīvi darbojas pirmajā posmā, pilda kolektīvi mājasdarbu, , otrajā posmā tiek galā ar pusfināla uzdevumiem, tiek izvirzīti Finālā, vienoti, saliedēti darbojas. Čē Čē Čempionāts ir gada lielākais klašu saliedēšanās festivāls Latvijā. Tas ir notikums, kurā veidojas draudzības un nostiprinās klases komandas gars.
  Pasākuma galvenie organizatori un iedvesmotāji ir SIA “Tele2” sadarbībā ar SIA “Inspired”. Pasākuma organizatoriem ir tiesības piesaistīt citus sadarbības partnerus. Pasākuma mērķis ir veicināt savstarpēju cieņu, iecietību un draudzību Latvijas skolēnu vidū, veicināt skolēnos caurviju prasmju attīstību - komunikācijas, konfliktu risināšanas, lēmumu pieņemšanas, pašiniciatīvas, radošuma, laika plānošanas un citas prasmes, kas svarīgas gan darba un profesionālajās gaitās, gan personīgajā dzīvē.

11.kl.audzin. Iveta Dembovska
12.kl. audzin. Aina Pelše

WhatsApp Image 2024 02 24 at 21.52.47  Katra valoda, kuru esam apguvuši, ir liela vērtība, tāpēc īpaši lepojamies ar Kristera Lapinska augstajiem panākumiem atklātajā vācu valodas olimpiādē, kuru šī gada 3.februārī organizēja Rīgas Valsts vācu ģimnāzija sadarbībā ar VISC. Olimpiādes 1.posmā tiešsaistē piedalījās 164 skolēni, savukārt uz 2.posmu klātienē tika uzaicināti 90 labākie, arī Dricānu vidusskolas 9.klases skolēns Kristers Lapinskis, kurš ieguva 2.vietu!
  24.februārī Rīgā notika apbalvošanas pasākums, kurā laureātiem diplomus un piemiņas balvas pasniedza Vācijas vēstniecības Latvijā pārstāvis. Lepojamies ar Kristeru un viņa sasniegumiem. Paldies vecākiem un skolotājai Vivitai Ruško-Elstei par atbalstu un motivāciju!

WhatsApp Image 2024 02 16 at 15.52.46  16.februārī Dricānu vidusskolas 3.a klases komanda 5 dalībnieku sastāvā piedalījās1.-3.klašu erudīcijas konkursā "Mini Mīklu 2024" , kura mērķis bija veicināt bērnu vispusīgu attīstību un pieredzi par latviešu tautasdziesmām, pasakām, mīklām, sakāmvārdiem, gadskārtu svētkiem, Latviju, tās tradīcijām, ievērojamām vietām un nozīmīgiem notikumiem. Skolēni klausījās, skatījās, domāja, runāja, rakstīja, atbildēja. Rezultātā - no 12 komandām ierindojās godalgotā 3.vietā. Paldies Melānijai Dekšnei, Adriānai Drebeiniecei, Nensijai Jevgēnijai Saveļjevai, Gustavam Saksonam un komandas kapteinim Oliveram Leidumam!

cb1  10.02.2024 starp 66 komandām Dricānu vidusskolas SMU "For Relax" un "Wood Hold" piedalījās SMU reģionālajā pasākumā CITS BAZĀRS Daugavpilī.
SMU "Wood Hold" ieguva nomināciju "Ilgtspējīga SMU prece vai pakalpojums", saņēma balvas. SMU "For Relax"saņēma Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras simpātiju balvu.

 

368602139 314578124859226 6976009170628081652 n  Dricānu vidusskolas pensionētā skolotāja Regīna Ārmane par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu izglītībā no mūsu skolas tika izvirzīta Draudzīgā Aicinājuma fonda apbalvojumam “Par mūža ieguldījumu izglītībā”.
  Milzīgs prieks, ka mūsu skolas ilggadējā skolotāja bija starp tiem 20 nominantiem, kuri 2023.gadā saņēma fonda balvu! Balvu “Par mūža ieguldījumu izglītībā” pasniegšana notika svētku priekšvakarā - 17.novembrī svinīgā pasākumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.
  Regīna Ārmane uzskata, ka, tikai kustoties un domājot labas domas, mēs nenovecojam. Darba mīlestība viņai ir asinīs – joprojām aktīva, atraktīva, dzīvespriecīga, ar neizsīkstošu enerģiju un humora izjūtu.
  36 ražīgi mūža gadi ir aizvadīti Dricānu vidusskolā, strādājot par sākumskolas skolotāju, 6 no tiem veltīti skolas attīstībai, veicot direktora vietnieces mācību darbā pienākumus. Skolotājas bijušie audzēkņi viņu joprojām mīl, ciena, atceras, atbalsta un ir pateicīgi par ieliktajiem pamatiem, kas turpmāk palīdzējuši veidot veiksmīgu karjeru.
  Ilgus gadus skolotāja ir bijusi sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja, koordinējot sadarbību visa Rēzeknes rajona sākumskolas skolotājiem, vadot atklātās stundas un organizējot ārpusstundu darbu.
  Vēl aizvien cienījamā pedagoģe uztur skolas saikni ar pensionēto pedagogu saimi, ir vēsturisko atmiņu un notikumu glabātāja un vēstītāja.

Dricānu vidusskolas direktores vietniece Ilona Vilcāne