Saturday the 15th - - Joomla 3.9 Templates
Здесь нашел интересный обзор

skola UZMANĪBU!!!

Dricānu vidusskola izsludina pieteikšanos PROJEKTU KONKURSAM “PĀRVĒRT SAPNI ĪSTENĪBĀ!”

  Pateicoties skolas absolventa ULDA BIKOVSKA un viņa ģimenes atbalstam, Dricānu vidusskolas izglītojamajiem ir lieliska iespēja sen lolotas idejas pārvērst projektu pieteikumos un pretendēt uz finansējumu to īstenošanai.

  Konkursa mērķis ir atbalstīt skolēnu aktivitātes un ieinteresētību Dricānu vidusskolas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

  Projekta pieteikuma iesniegšanas datums – 15.10.2021. (ieskaitot).

  Ar projektu konkursa NOLIKUMU var iepazīties  šeit:

  Dricānu vidusskolas projektu konkursa “Pārvērt sapni īstenībā!” NOLIKUMS

  Esiet aktīvi un īstenojiet savas ieceres!

Skolas administrācija

 

Labā prakse - projekti kā iespēja skolas attīstībai

  • Projekti ir iespēja visiem un ikvienam, neatkarīgi no tautības, mācību valodas, vecuma vai sociālā stāvokļa, līdzdarboties netradicionālās aktivitātēs, kas mācību procesu veido interesantāku, aizraujošāku un paver iespējas apliecināt sevi, pašrealizēties.
  • Tiek pilnveidotas un attīstītas skolēnu sociālās prasmes – strādāt grupās, uzņemties atbildību, plānot darbu, prezentēt darba rezultātus, izmantojot argumentus un kritisko domāšanu.
  • Pateicoties projektu finansu līdzekļiem, ir iespējams nodrošināt skolēniem plašu piedāvājumu izglītojošām aktivitātēm, mazināt atsevišķu sabiedrības grupu izolācijas risku un vairot ieinteresētību iesaistīties skolas iniciētos pasākumos.
  • Projekti ir papildus instruments skolēnu un skolotāju motivācijas paaugstināšanai, piederības izjūtas veidošanai, pašvērtējuma celšanai, svešvalodu prasmju pilnveidošanai, izpratnes veicināšanai par ES jautājumiem.
  • Skolotāju līdzdarbošanās projektos veicina viņu profesionālo izaugsmi un komunikāciju ar skolēniem neformālos apstākļos.
  • Tālākā pētnieciskā interese ir padziļināti pētīt, kā skolas iesaistīšanās starptautiskos projektos ietekmē skolas attīstību, kas mainās mācību procesā, kāda ir projektu rezultātu ilgtspēja.