Sunday the 14th - - Joomla 3.9 Templates
Здесь нашел интересный обзор

2022.gada rudenī ar negaidītu ievērību (komentāri Facebook, radiointervija) Dricānu vidusskolā sāka darboties Latgaliešu rakstu valodas pulciņš. Tā uzsākšanu sekmēja Valsts kultūrkapitāla fonda vienošanās ar Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociāciju un AS “Latvijas valsts
meži” finansiālais atbalsts.
  Septembra vidū skolotājas Silvijas Laizānes 10 uzaicinātie vidusskolēni sāka latgaliešu valodas gramatikas kalna iekarošanu. Negāja viegli. Sākumā šķita, ka ir neiespējamā misija, bet, atšķaidot rakstu uzdevumus ar runājamiem un skatāmiem tematiem, rakstītprasme solīti pa solītim virzījās uz priekšu. Lai motivētu skolēnus aktīvāk iesaistīties Latgales vērtību izziņas procesā, pavasara pusē skolotāja sacēla īkstis ar pagājušo gadu sudraba lauriem latgaliešu olimpiādē un piesauca “Atzoluos” izskanējušo saukli par Latgales jaunatnes nozīmīgumu nākotnē.

  Dricānu vidusskolā no 2022.gada septembra darbojas Jaunsardzes pulciņš. Tajā ir iesaistīti skolēni no 4. līdz pat 8.klasei.

Dricānu vidusskola ir arī viena no tām mācību jomā Latvijā, kas piedāvā valsts aizsardzības mācību (VAM).

  Reizi nedēļā skolēni apgūst zināšanas militārajā jomā un pilsoniskajā audzināšanā. Jaunsardzes pulciņu vada 2. Novada pārvaldes jaunsargu instruktors Sandis Sprudzāns.
  Pulciņā skolēni apgūst tādus tematus kā Jaunsardzes kustība, karavīra profesija, kritiskā domāšana, problēmrisināšana, valstiskuma apziņa, piederības izjūta Latvijai, disciplīnas nepieciešamība komandas darbā, pirmā palīdzība u.tml. Skolēni izmēģina arī militārās ievirzes procesu kopsakarību un lietderību dzīvē.
  Skolēniem ir iespēja doties pārgājienos un ekskursijās, kā arī nometnēs. Šajā semestrī jau skolēni jau mācījās pirmajā 6 km pārgājienā un apguvē orientēties, ugunskura veidošanas un citas prasmes.

WhatsApp Image 2022 09 29 at 16.08.43  No šī mācību gada, piesaistot finansējumu no AS "Latvijas valsts meži", skolā darbojas latgaliešu rakstu valodas pulciņš, tajā piedalās 10. klases skolēni, nodarbības vada skolotāja Silvija Laizāne.  Viens no pulciņa uzdevumiem ir mudināt skolēniem iepazīt dažādas latgaliskuma izpausmes. Skolotāja cer, ka tiks apgūti latgaliešu rakstības pamati, kas ļoti noderēs, piedaloties latgaliešu valodas un kultūras olimpiādē, tiks izprastas latgaliešu tradīcijas, neparastie vārdi  un kultūras īpatnības. Skolēniem būs iespēja izpētīt dricāniešu devumu gan latgaliešu izdevējdarbībā, gan latgaliešu valodas popularizēšanā, gan tradīciju saglabāšanā.

velo  Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) 2018./2019. mācību gadā uzsāks izglītības projektu velosipēdu vadītājiem “Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā”. Projekta mērķis - velosipēda vadītāja apliecība katram bērnam velobraucējam! Lai to panāktu, CSDD piedāvā organizēt velosipēdistu eksāmena kārtošanu savā skolā un skolas pedagoga vadībā. Arī Dricānu vidusskola piedalās šajā projektā, skolā skolēniem tiek mācīti ceļu satiksmes noteikumi velosipēdistu pulciņā.Daudzi skolēni ikdienā kā savu transportlīdzekli ir izvēlējušies tieši velosipēdu. Ritenis viņiem sniedz brīvības sajūtu un reizē ir arī pirmais nopietnais pārvietošanās līdzeklis. Tas ir transportlīdzeklis, kurš jau no 10 gadu vecuma prasa mainīt savu attieksmi pret ceļu satiksmi, jo braucējs uz velosipēda ir vadītājs. Jāatceras, ka velobraucējs tieši tāpat kā gājējs arī ir  ļoti NEAIZSARGĀTS! Pārgalvība, neapdomība, satiksmes noteikumu nezināšana vai neievērošana var kļūt bīstama gan bērnam, gan arī citiem satiksmes dalībniekiem.

   Šogad Dricānu vidusskolā velo tiesības ieguva 11 skolēni. Liels prieks par jaunajiem velosipēdistiem! 

Velo pulciņa vadītāja I. Bolšija

  2XII Skolēnu dziesmu un deju svētkiem bija jānotiek pagājušajā gadā, tomēr Covid-19 pandēmijas dēļ tie tika pārcelti uz šo gadu. Taču arī šajā gadā nekas nemainījās, un svētki klātienē droši vien nenotiks.

  Deju lieluzveduma “Saule vija zelta rotu” radošā komanda aicināja ikvienu dejotāju, kas kopā ar kolektīvu attālinātajā mācību procesā turpina gatavoties Svētkiem, piedalīties vienota lielkoncerta fināla video klipa izveidē. Šajā projektā savu dalību pieteicām arī mēs, Dricānu vidusskolas 1.-4.klašu dejotāji un daži bijušie un esošie vidusskolas audzēkņi, kuri dejo JDK “Jumalēni”.

  Sākumā strādājot ZOOM , vēlāk arī klātienē āra nodarbībās, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos norādījumus, mācījāmies deju” Svinēt sauli”. Tā bija jauna pieredze mācīt un mācīties dejot attālināti caur datoru un telefonu ekrāniem.

  Kopā projektā piedalījās 629 deju kolektīvi ar aptuveni 12 000 dejotāju. Videoklips tiek veidots, atspoguļojot šī laika realitāti – attālināto mācību procesu, nodarbības platformā "Zoom", dejošanu vienatnē, līdz 10 cilvēkiem ārtelpā ar distanci, tajā pašā laikā uzsverot, ka Dziesmu un deju svētku tradīcija, mīlestība pret deju un gatavība pat šajos laikos dejot, radīt un būt kopā, ir stiprāka par visu.