Sunday the 26th - - Joomla 3.9 Templates
Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

   upload 14Septembra nogalē 1.klase ar audzinātāju Silviju Boktu apmeklēja bibliotēku, lai iepazītu grāmatu lasītavu, izvēlētos grāmatiņas lasīšanai, pašķirstītu enciklopēdijas.
  Bērniem ļoti patika lasīt, sēžot uz pufiem. Pufi bibliotēkā ir nokļuvuši, pateicoties Dricānu vidusskolas absolventa Ulda Bikovska izsludinātajam projektam “Pārvērt sapni īstenībā” . 10.klases meitenes Valērija, Alise, Marta uzrakstīja, aizstāvēja projektu “Pufi bibliotēkā” – pufu nepieciešamības pamatojumu, vīziju bibliotēkā. Pagājušā mācību gada noslēgumā ar sponsora piešķirto finansējumu pufi tika iegādāti.
Paldies Ulda Bikovska ģimenei par labo sirdi, dāsno sponsorējumu!

Bibliotekāre Aina Pelše

upload 21upload 24upload 25upload 28upload 30