Sunday the 26th - - Joomla 3.9 Templates
Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

b1  1.klasē ir izveidots "Grāmatu stūrītis", kur var atrast , šķirstīt, izlasīt jaunākās bērnu grāmatas. Karjeras nedēļas ietvaros 1.klase ar audzinātāju Ingunu Vuli nolemj iepazīt bibliotekāra profesiju, jo ir interese par grāmatām.
  Skolēni iepazīstas ar grāmatu komplektēšanas procesa noslēgumu – pasītes nostiprināšanu grāmatā, uzzina, ka agrāk grāmatas reģistrēja inventāra grāmatās – biezos žurnālos, kur tika piešķirts katrai grāmatai numurs un ierakstīta cita informācija. Tagad grāmatas tiek reģistrētas informācijas sistēmā ALISE, kur sistēma pati nosaka numuru , svītru kodu,
veido inventāra uzskaiti.
  Skolēni iepazīstas ar grāmatu klasifikatoru, atrod ar bibliotekāra palīdzību vecāko grāmatu, uzzina, ka bibliotekāra darbā svarīga precizitāte, pacietība, plānošanas prasmes, komunikācijas, sadarbības prasmes ar lasītājiem, skolotājiem, grāmatu veikalu vadītājiem, grāmatvežiem.
  Bibliotekārs, sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem, plāno grāmatu, mācību līdzekļu iegādi, atbilstoši jaunajām programmām, kompetenču pieejai, pasūta grāmatas, atved, reģistrē integrētā informācijas sistēmā ALISE, bibliogrāfiski apstrādā, veic ierakstus fonda uzskaites grāmatās, sastāda aktus jaunieguvumiem, norakstītajiem izdevumiem, veic fonda rekataloģizāciju, aizpilda statistikas pārskatus utt.

Bibliotekāre Aina Pelše

 b3b4b5b6b6b8b9b2